Novae besteedt veel aandacht aan deze website. We proberen de informatie zo zorgvuldig en actueel mogelijk aan te bieden. Novae kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van deze website.
Novae is een organisatie voor het behandelen van uit de hand gelopen gewoontes op het gebied van middelengebruik en bepaald gedrag en richt zich met haar aanbod met name op de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De informatie op deze website is niet altijd locatiegebonden. Het beschikbare zorgaanbod en het aanbod van activiteiten kan per provincie en per locatie verschillen.

Links naar externe websites
Via deze website wordt ook toegang geboden tot websites en informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Novae controleert de inhoud van andere websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van andere websites.

Vragen via e-mail
De vragen die via deze website aan Novae worden gesteld, proberen we zo snel en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Als de vragensteller antwoord via e-mail wenst, houden wij rekening met de privacy. Alle door de vragensteller gegeven informatie behandelen we vertrouwelijk.

Cookie instellingen
Novae gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen.

Privacy
Novae houdt zich aan regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor cliënten van Novae betekent dit dat we alleen met de vooraf gegeven toestemming informatie aan anderen (partner, huisarts of een andere instelling) buiten VNN geven. Tijdens de intake vragen we cliënten hiervoor de handtekening. In deze website treft u een pagina Veelgestelde vragen over privacy en rechtspositie cliënten. Hierin gaan we in op de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, gegevens in het dossier et cetera.

Copyright
De inhoud van de site is eigendom van Novae. De informatie is opgesteld door Novae tenzij anders is vermeld. De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor strikt persoonlijke doeleinden. Mocht u teksten willen overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze website willen maken, dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig. Neem in dat geval contact op met de webredacteur van Novae. Mocht u op deze website onjuistheden aantreffen, dan verzoeken wij u eveneens contact op te nemen met de webredacteur. U kunt mailen naar info@remove-this.novae.nu

Beeldmateriaal
De foto's en films op deze website zijn eigendom van Novae. Bij de meeste foto's is toestemming gevraagd aan de geportretteerden. In een enkel geval was dat niet mogelijk. Bij een aantal teksten, zoals de ervaringsverhalen, staat expliciet vermeld dat de afgebeelde persoon op de foto niets te maken heeft met de inhoud van het artikel. Mocht u problemen hebben dat uw foto op deze website gebruikt is, neem dan contact op via info@remove-this.novae.nu

Geen medisch advies
Deze site is niet bedoeld om medische adviezen te geven. Novae kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg altijd een arts als u twijfelt aan uw gezondheid.

Colofon
Copyright © Novae

K.v.K. Groningen 02084324
Fiscaal nummer 8134.82.288

De afdeling Communicatie van VNN is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site.
Voor vragen over deze website kunt u terecht bij info@novae.nu

Concept, creatie en techniek: www.tfe.nl