U als naaste van iemand met een uit de hand gelopen gewoonte op het gebied van middelen of bepaald gedrag ondervindt hier zelf vaak ook veel hinder van. Het middelengebruik bepaalt niet alleen het leven van de probleemeigenaar maar ook dat van u.

Wat kunt u doen? Probeer de problemen zo vroeg mogelijk aan te kaarten en uw naaste te motiveren voor hulp. Geef aan van welk gedrag u of uw gezin last heeft. En dat u graag zou willen dat daar verandering in komt. Verandering die uw naaste zelf moet gaan realiseren. Tevens is het belangrijk om grenzen te stellen. Los geen problemen op voor uw naaste; dit moet hij/zij zelf doen. Maar benadruk ook de positieve eigenschappen van uw partner, familielid of vriend(in).

Betrekken naaste omgeving
Novae vindt het belangrijk dat de naaste omgeving van cliënten ook betrokken wordt bij de behandeling, op voorwaarde dat de cliënt zelf hiermee akkoord gaat. Het betrekken van de naaste omgeving vergroot het succes van de behandeling.