Minderen of stoppen. Het kan bij Novae!
U beslist zelf of u wilt minderen of stoppen met drinken, roken, blowen of gokken. Novae biedt ook hulp bij uit de hand gelopen gewoonten op het gebied van gamen, seks, het kopen van spullen en het gebruik van medicijnen. Het is nooit te laat!

Praktisch en oplossingsgericht
De professionals van Novae zijn deskundig en staan u bij in moeilijke momenten. Zij geven praktische hulp en advies. Samen met u wordt bekeken welke hulp het beste bij u past. In de zorg van Novae is oplossingsgericht werken het uitgangspunt. Bij oplossingsgericht werken wordt er gewerkt vanuit de kracht van de cliënt. Wat gaat goed en waar kan de cliënt nog vooruitgang in boeken? 

Ook wordt er stilgestaan bij de voordelen van minderen of stoppen. Het gaat niet alleen om het beperken van het risico op verslaving maar ook om andere voordelen, zoals:
• Een betere gezondheid.
• Een betere nachtrust.
• Een betere relatie en minder ruzie met partner, gezin en familie.
• Fitter zijn en betere prestaties leveren op het werk.
• Minder risico’s lopen in het verkeer.

Bij Novae kunt u rekenen op hulp van professionals, op diverse locaties in Noord-Nederland. U vindt ons onder andere in diverse gezondheidscentra.

Kwaliteit van zorg
Bij Novae (onderdeel van VNN) staat de kwaliteit van de zorg voorop. De uitgangspunten van de kwaliteit van de zorg zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut beschrijft onder andere:

• hoe de intake er uitziet en waar de eventuele wachttijden staan

• de wijze waarop de zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd; wie intern maar ook extern betrokken kunnen zijn bij de behandeling

• de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners

• hoe we ervoor zorgen dat we de kwaliteit van zorg met richtlijnen, opleidingen en training op peil houden

Zie hiervoor het kwaliteitsstatuut van VNN