Iedereen weet het: roken tijdens de zwangerschap is slecht voor het verloop van de zwangerschap en het gezond opgroeien van het kind. Toch heeft 9 procent van de moeders met een kind van 0-4 jaar tijdens de zwangerschap weleens gerookt. Dit blijkt uit de Monitor Zwangerschap en Middelengebruik van het Trimbos-instituut.

Roken voor, tijdens en na de zwangerschap
In de vier weken voor de zwangerschap rookte 17 procent van de moeders. Tijdens de zwangerschap daalde het percentage: 9 procent van de moeders had op enig moment tijdens de zwangerschap gerookt. Na de zwangerschap stijgt het percentage rokers weer. Iets minder dan de helft van de moeders die tijdens de zwangerschap succesvol zijn gestopt met roken, begint hier na de zwangerschap weer mee.

Weinig gebruik van hulpmiddelen of stopmethoden bij het stoppen met roken
Opvallend is dat slechts 11% van de moeders een hulpmiddel of stopmethode heeft gebruikt bij de stoppoging. Terwijl ondersteuning bij stoppen met roken de kans op succesvol stoppen vergroot. Met name 'psychosociale interventies' zoals gesprekken blijken effect te hebben.

Bij Novae bieden we dit steuntje in de rug. Wij zijn specialist in het behandelen van uit de hand gelopen gewoontes zoals bijvoorbeeld roken. Gesprekken met één van onze professionals kunnen eventueel ondersteund worden met medicatie en nicotinepleisters (op voorschrift van een arts van Novae of uw eigen huisarts). 24 uur na het stoppen met roken treden er al effecten op in uw lichaam. Het is nooit te laat! Voor meer informatie kunt u hier kijken.