Ook voor het jaar 2017 is aan Novae het keurmerk BasisGGZ toegekend. Dit betekent dat we voldoen aan een aantal belangrijke kwaliteitsnormen voor zorg in de BasisGGZ.

Het keurmerk beoordeelt de organisatie op 3 hoofdthema’s en 9 normen.

De hoofdthema’s zijn:

 - cliëntgericht behandelen

 - samenwerken in de keten 

 - continu verbeteren en innoveren.

Ook transparantie over onze werkwijze, met wie we samen werken en het openbaar maken van gegevens over clienttevredenheid zijn belangrijke aandachtspunten vanuit het keurmerk.

Voor cliënten in de BasisGGZ is het natuurlijk belangrijk dat Novae wederom het keurmerk BasisGGZ heeft ontvangen maar ook wij zijn, samen met onze financiers, blij met het keurmerk!